วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4.อำนาจหน้าที่

หน่วยงานนี้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
१.................................................
२...............................................
३.................................................
४...............................................
५...............................................

ไม่มีความคิดเห็น: