วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1ชื่อและสถานที่ตั้งหน่วยงาน


2ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญา.........................................
.................
วิสัยทัศน์.......................................
............

3จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรที่ทำการอำเภออัมพวา จ।สมุทรสงคราม

1นาย...............ตำแหน่ง..........................

2นาย....................ตำแหน่ง.....................

3นาย....................ตำแหน่ง......................

4นางสาว........................ตำแหน่ง................

5นางสาว......................ตำแหน่ง...................

4.อำนาจหน้าที่

หน่วยงานนี้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
१.................................................
२...............................................
३.................................................
४...............................................
५...............................................

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

ได้ความรู้เพิ่มนิดส์....นึงเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีข้าวกินฟรีๆ หนมก้อฟรี อ่า สาบาย

แมนฯยูฯ จงเจริญ แชมป์ตลอดกาล WE ARE THE CHAMPIONS...