วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรที่ทำการอำเภออัมพวา จ।สมุทรสงคราม

1นาย...............ตำแหน่ง..........................

2นาย....................ตำแหน่ง.....................

3นาย....................ตำแหน่ง......................

4นางสาว........................ตำแหน่ง................

5นางสาว......................ตำแหน่ง...................

ไม่มีความคิดเห็น: